CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Next news
15/08/2021 16:15
In the afternoon of April 28, Minister of Science and Technology Huynh Thanh Dat and his delegation visited and worked with the Can Tho City Department of Science and Technology. On the side of Can Tho city, there was Mr. Nguyen Ngoc He, Vice Chairman of Can Tho City People's Committee.
14/08/2021 16:41
The project "Epidemiological characteristics and solutions to control and minimize damage caused by African swine fever in Can Tho city", carried out by Assoc.Prof.Dr. Nguyen Duc Hien - Can Tho Department of Animal Husbandry and Veterinary Medicine.
14/08/2021 17:33
In the morning of July 14, 2021, the Can Tho City Department of Science and Technology held a ceremony to hand over the Sars-Cov-2 Virus testing system to the Can Tho city's health sector to serve Sars-CoV-2 virus testing for people in the city when there are epidemiological factors suspected of having Covid-19. Attending the ceremony, there were Mr. Tran Viet Truong - Deputy Secretary of the City Party Committee, Chairman of the Can Tho City People's Committee; Mr. Nguyen Phuoc Ton - Deputy Director of Can Tho City Health Department; Mr. Huynh Minh Truc - Director of Can Tho CDC; Mr. Nguyen Trung Kien - Rector of Can Tho University of Medicine and Pharmacy; Mr. Lai Minh Long - Director of Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital; Mr. Chau Chieu Hoa - Director of Can Tho Ear - Nose - Throat Hospital. On the side of Phu Sa One Member Limited Company, there was Ms. Le Thi Mai Trinh – Deputy Director of the Company. On the side of the Department of Science and Technology, there was Mr. Ngo Anh Tin – Member of the Party Committee, Director of the Department.
16/08/2021 11:11
On July 2, 2021, the Ministry of Science and Technology held an online seminar with leaders of the Departments of Science and Technology of 63 nationwide provinces and cities to comment on documents on construction and planning network of public science and technology organizations in the provinces and under central cities. The seminar was chaired by Mr. Tran Van Tung, Deputy Minister of Science and Technology. On the side of the bridge in Can Tho City, there was Mr. Truong Hoang Phuong - Deputy Director of Can Tho City Department of Science and Technology and units under the Department.
16/08/2021 10:56
Resolution of the 13th National Party Congress was approved on February 1, 2021. The resolution sets out major policies for the country's development in the period of 2021-2025 and the following years.
15/08/2021 17:27
On June 17, 2021, Can Tho City Department of Science and Technology established an Acceptance Council of the project "Application and development of technology to produce unburnt bricks from sand, sandstone and available materials in Can Tho city.” The study is carried out by engineer Nguyen Ngoc Tam Chau. Ngan Phuc General Service Trading Limited Company is a presiding implementation.
14/07/2021 21:51
Sáng ngày 14/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức Lễ bàn giao hệ thống xét nghiệm Virut Sars-Cov-2 cho ngành y tế TP. Cần Thơ để phục vụ xét nghiệm virut Sars-CoV-2 cho người dân trong thành phố khi có các yếu tố dịch tễ nghi ngờ mắc Covid-19. Tham dự buổi lễ có Ông Trần Việt Trường – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; Ông Nguyễn Phước Tồn – Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ; Ông Huỳnh Minh Trúc – Giám đốc CDC Cần Thơ; Ông Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Ông Lại Minh Long – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ; Ông Châu Chiêu Hòa – Giám đốc bệnh viện Tai – Mũi - Họng Cần Thơ. Về phía Công ty TNHH MTV Phù Sa, có Bà Lê Thị Mai Trinh – Phó Giám đốc Công ty. Về phía Sở Khoa học và Công nghệ có ông Ngô Anh Tín – Thành ủy viên, Giám đốc Sở.
05/07/2021 14:37
Ngày 2/7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ của 63 tỉnh, thành trong cả nước, để góp ý văn bản về xây dựng, quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ công lập trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ tọa buổi tọa đàm là ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Về phía đầu cầu TP.Cần Thơ, có ông Trương Hoàng Phương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc Sở.
05/07/2021 10:48
Ngày 30/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí dự án “Hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” do Ths. Lê Thị Thu Sương và KS. Phạm Chà My – Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ đồng chủ nhiệm. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện.
23/06/2021 11:06
Ngày 22/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2021 đối với lĩnh vực y tế - Chữ ký điện tử.
18/06/2021 14:28
Đề tài “Đặc điểm dịch tễ học và các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu thiệt hại do bệnh dịch tả heo Châu Phi tại thành phố Cần Thơ” do PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền – Chi cục Chăn nuôi và Thú Y TP.Cần Thơ làm chủ nhiệm.
09/06/2021 14:43
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thông qua vào ngày 01/02/2021. Nghị quyết đề ra các chủ chương, chính sách lớn để phát triển đất nước giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp theo.
28/05/2021 17:01
Sáng ngày 28/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức Hội đồng khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan điều tra, Công an TP. Cần Thơ” do thạc sĩ Huỳnh Văn Ri – Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Cần Thơ làm chủ nhiệm.
28/05/2021 15:46
Sáng ngày 27/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức Hội đồng Hội đồng thẩm định kinh phí đề tài KH&CN “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ cam sành (Citrus sinensis)” do TS. Huỳnh Xuân Phong – Trường đại học Cần Thơ làm chủ nhiệm. Trường đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài.
20/05/2021 14:44
Ngày 20/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng Nghiệm thu Kết quả Khoa học công nghệ đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống Honeywall phục vụ công tác bảo vệ website các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ” do ThS. Nguyễn Văn Kha làm chủ nhiệm, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sau

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city

On August 26, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established an Acceptance Council of the project "Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city." The study was carried out by engineer Tran The Duy. Science and Technology Advancement Application Center was an implementation agency.

Evaluation of the results of endoscopic thymectomy for treatment of myasthenia gravis

In the afternoon of July 15, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of Health (Eyes - Bones). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

The Advisory Council determines the city-level science and technology tasks in 2023 in the field of: Clinical medicine (oncology, obstetrics)

In the morning of July 14, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of clinical medicine (oncology, obstetrics). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Building a red blood cell panel to test and detect abnormal antibodies on blood donors in the Mekong Delta

In the morning of July 11, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level scientific and technological tasks to implement the 2023 in the field of Clinical Medicine (Hematology). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Danh sách Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thông báo danh sách Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Chương trình hành động của Bộ KH&CN 2020: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Vấn đề nâng cao năng suất chất lượng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tiếp tục được Bộ KH&CN đưa vào Chương trình hành động năm 2020.

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

The Ministry of Science and Technology identifies artificial intelligence as a top priority technology

In the coming time, the Ministry of Science and Technology will continue to implement the strategy by focusing on developing high-quality human resources in artificial intelligence in Vietnam, as well as building big data infrastructure as directed government.

Vietnam Blockchain Association and Binance signed cooperation agreement

Accordingly, the two sides will cooperate to popularize blockchain in three areas: training, research and technology application.

CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987