CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Sắp phát sóng chương trình “Chia sẻ kinh nghiệm trong khai thác và phát triển tài sản trí tuệ”
Chương trình Sở hữu trí tuệ và Cuộc sống với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm trong khai thác và phát triển tài sản trí tuệ” thuộc Dự án Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ chủ trì thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 12/12/2020 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, các doanh nghiệp đang đứng trước việc cạnh tranh gay gắt, nhất là khi các sản phẩm, dịch vụ của nước ngoài thâm nhập vào thị trường Việt Nam ngày càng nhiều. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết là các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình thương hiệu đủ mạnh. Xây dựng thương hiệu không chỉ tạo sản phẩm chất lượng, uy tín mà nó còn đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để làm được điều này, việc khai thác và phát triển tài sản trí tuệ là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Nội dung chương trình tập trung vào chia sẻ về cách thức khai thác và phát triển trong quá trình quản trị tài sản trí tuệ; vai trò của việc khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trong phát triển của doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm của chuyên gia và doanh nghiệp xoay quanh việc khai thác và phát triển tài sản trí tuệ.

Đối với hoạt động kinh tế, tài sản trí tuệ chính là sức cạnh tranh; Đối với hoạt động khoa học, tài sản trí tuệ là sự sáng tạo và đối với xã hội, tài sản trí tuệ được coi là sức sống. Cạnh tranh trên thế giới ngày hôm nay và ngày mai là cạnh tranh về quyền SHTT”. Hiểu và xác lập, bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ chính là nâng cao sức cạnh tranh về kinh tế, không ngừng tạo ra sự đổi mới trong lĩnh vực khoa học và mang lại sức sống mới cho xã hội. Đó chính là một trong những tác động lâu dài của việc nâng cao ý thức của cộng đồng liên quan đến xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ. Hiệu quả truyền thông mà các chương trình Sở hữu trí tuệ và Cuộc sống mang lại với mục đích góp phần thay đổi từ suy nghĩ đến hành động, giúp cá nhân, doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện về tài sản trí tuệ và hành động để xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ của mình nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.

vtvanh

Most viewed news

Robot harvests fruits in a greenhouse

The robot, made by a research team at the University of Technology (Ha Noi National University), is capable of recognizing certain types of fruits and their ripeness for accurate harvesting.

Vietnam rises 7 places in the Government's AI readiness index

The report on the AI readiness index shows that Vietnam is ranked 55th globally and 6th among 10 in ASEAN.

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

Mobile technology application that connects the RUN TOGERHER community of running sports shoes with a near-field communication chip (NFC) (Near-Field Communications)

On January 12, 2023, Can Tho City Department of Science and Technology established a Council to evaluate the results of the science and technology project without using the state budget "Application of mobile technology to connect the community of RUN TOGERHER sports shoe users with NFC chip (Near-Field Communications)". The study is implemented by Mr. Nguyen Chi Cong, and RUN TOGETHER Sports Technology Joint Stock Company is presiding unit.

Research on the technological process of producing products from citrus (Citrus sinensis)

In the afternoon of January 12, Can Tho City Department of Science and Technology held a meeting for the mid-term evaluation of the Science and Technology project "Research on the technological process of producing products from citrus (Citrus sinensis)". The study was carried out by Dr. Huynh Xuan Phong. Can Tho University is a presiding agency.

Can Tho: Meeting with typical scientists and intellectuals Quy Mao Spring in 2023 with the topic "Science, technology and innovation - Arousing aspirations, creating the future"

In the morning of January 17, the City Party Committee, People's Council and People's Committee of Can Tho city held a meeting of typical scientists and intellectuals Quy Mao Spring in 2023 with the topic "Science, technology and innovation - Arousing aspirations, creating the future", at the City People's Committee hall.

Can Tho Department of Science and Technology welcomed the delegation of Duy Tan University

In the afternoon of January 12, the delegation of Duy Tan University led by Dr. Nguyen Huu Phu, Vice President of Duy Tan University, as the head of the delegation, had a meeting with Can Tho City Department of Science and Technology on the implementation of the Cooperation Agreement between Duy Tan University and Can Tho City Department of Science and Technology. Welcome and work with the delegation of Duy Tan University, there were Mr. Ngo Anh Tin, Director of Can Tho City Department of Science and Technology, Mr. Truong Hoang Phuong, Deputy Director of Can Tho City Department of Science and Technology, leaders of specialized Divisions and units under the Department.

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987