CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Hội đồng thẩm định Đề án tái cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng hiện đại
Sáng ngày 18/12/2020, Sở Công Thương TP.Cần Thơ đã tổ chức hội đồng thẩm định Đề án tái cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng hiện đại do Sở Công Thương TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương là cơ quan tư vấn.

Toàn cảnh buổi thẩm định đề án

Đề án được thực hiện nhằm mục tiêu đề xuất một số giải pháp tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP.Cần Thơ theo hướng hiện đại nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp thành phố trong giai đoạn đầu tư và phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nội dung tái cơ cấu theo nhóm ngành công nghiệp chủ yếu và khu vực kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu theo nhóm ngành và một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu; Phát triển và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo khu vực kinh tế; Phát triển và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo khu vực lợi thế của thành phố.

Thành viên hội đồng

Các mục tiêu phát triển và thực hiện có hiệu quả đề án “Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP.Cần Thơ theo hướng hiện đại” là việc làm cần thiết, được xây dựng trên cơ sở mục tiêu của quá trình tái cơ cấ kinh tế và ngành công nghiệp cả nước, phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp chung của vùng kinh tế. Qua đó sẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển công nghiệp TP.Cần Thơ. Trên cơ sở đầu tư và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sẽ hình thành một mạng lưới công nghiệp trên địa bàn thành phố, tạo cơ hội thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, cũng như hỗ trợ phát triển ngành kinh tế, dịch vụ khác. Từng bước chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của thành phố theo hướng tăng dần các ngành, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất công nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại và thân thiện môi trường, đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường,…

Cơ quan tư vấn

Hội đồng đã thống nhất thông qua đề án, tuy nhiên cơ quan tư vấn cần chỉnh sửa lại một số nội dung theo góp ý của thành viên trong hội đồng.

ctngoc

Sở KH&CN Cần Thơ
Most viewed news

Robot harvests fruits in a greenhouse

The robot, made by a research team at the University of Technology (Ha Noi National University), is capable of recognizing certain types of fruits and their ripeness for accurate harvesting.

Vietnam rises 7 places in the Government's AI readiness index

The report on the AI readiness index shows that Vietnam is ranked 55th globally and 6th among 10 in ASEAN.

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

Mobile technology application that connects the RUN TOGERHER community of running sports shoes with a near-field communication chip (NFC) (Near-Field Communications)

On January 12, 2023, Can Tho City Department of Science and Technology established a Council to evaluate the results of the science and technology project without using the state budget "Application of mobile technology to connect the community of RUN TOGERHER sports shoe users with NFC chip (Near-Field Communications)". The study is implemented by Mr. Nguyen Chi Cong, and RUN TOGETHER Sports Technology Joint Stock Company is presiding unit.

Research on the technological process of producing products from citrus (Citrus sinensis)

In the afternoon of January 12, Can Tho City Department of Science and Technology held a meeting for the mid-term evaluation of the Science and Technology project "Research on the technological process of producing products from citrus (Citrus sinensis)". The study was carried out by Dr. Huynh Xuan Phong. Can Tho University is a presiding agency.

Can Tho: Meeting with typical scientists and intellectuals Quy Mao Spring in 2023 with the topic "Science, technology and innovation - Arousing aspirations, creating the future"

In the morning of January 17, the City Party Committee, People's Council and People's Committee of Can Tho city held a meeting of typical scientists and intellectuals Quy Mao Spring in 2023 with the topic "Science, technology and innovation - Arousing aspirations, creating the future", at the City People's Committee hall.

Can Tho Department of Science and Technology welcomed the delegation of Duy Tan University

In the afternoon of January 12, the delegation of Duy Tan University led by Dr. Nguyen Huu Phu, Vice President of Duy Tan University, as the head of the delegation, had a meeting with Can Tho City Department of Science and Technology on the implementation of the Cooperation Agreement between Duy Tan University and Can Tho City Department of Science and Technology. Welcome and work with the delegation of Duy Tan University, there were Mr. Ngo Anh Tin, Director of Can Tho City Department of Science and Technology, Mr. Truong Hoang Phuong, Deputy Director of Can Tho City Department of Science and Technology, leaders of specialized Divisions and units under the Department.

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987