CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Việt Nam có thể tham gia thiết kế lò phản ứng nghiên cứu mới cho Trung tâm KH&CN hạt nhân quốc gia
Đó là kết luận được rút ra từ kết quả của đề tài độc lập cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 về nghiên cứu, tính toán các đặc trưng neutron, thủy nhiệt và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu cho Trung tâm KH&CN hạt nhân (ĐTĐL.CN-50/15) do PGS. TS. Nguyễn Nhị Điền (VINATOM) làm chủ nhiệm.

Trong quá trình thực hiện, ông và cộng sự đã khảo sát, thiết lập và tính toán thiết kế về neutron và thủy nhiệt cho bốn cấu hình vùng hoạt lò phản ứng là: 1) Cấu hình sử dụng nhiên liệu IRT-4M với vành phản xạ Beryllium (Be); 2) Cấu hình sử dụng nhiên liệu VVR-KN với vành phản xạ Be; 3) Cấu hình sử dụng nhiên liệu MRT với vành phản xạ Be; và 4) Cấu hình sử dụng nhiên liệu MTR với vành phản xạ nước nặng (D2O). Các cấu hình đề xuất có các đặc trưng kỹ thuật đáp ứng tốt cho các ứng dụng đa mục tiêu của một lò phản ứng đương đại trên thế giới có cùng mức công suất.

Các giá trị tính toán về thông lượng neutron đáp ứng tốt cho các ứng dụng điển hình, gồm: sản xuất 8 loại đồng vị phóng xạ phổ biến trong Y học hạt nhân (Mo-99, I -131, I -125, Y-90, Ho -166, Lu -177, S -35, P- 32 và Sm- 153) và nguồn phóng xạ kín cho y tế (I-192) và công nghiệp (I -192, Se-75, Co -60) cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, phân tích kích hoạt neutron, chiếu xạ pha tạp đơn tinh thể silic, nghiên cứu cấu trúc vật liệu bằng kỹ thuật tán xạ và nhiễu xạ neutron, chụp ảnh neutron… Một trong những kết quả của đề tài là công bố “Conceptual design of a 10 MW multi-purpose research reactor using VVR-KN fuel” được đăng tải trên tạp chí Science and Technology of Nuclear Installations.

T.Nhàn

www.khoahocphattrien.vn (ctngoc)
Most viewed news

Techfest DongNai 2024: “Creative runway - golden deer takes off”

Dong Nai Province Innovation Start-up Festival 2024 is organized with the purpose of continuing to motivate and spread the spirit of startup and entrepreneurship to all classes of people in the province. At the same time, promote connection and investment promotion activities for highly feasible startup ideas and projects; Promote the connection to the innovation startup ecosystem. Through events, contribute to introducing, promoting and displaying startup projects/ideas, technologies and equipment, typical local products/services as well as honoring local organizations and individuals have creative ideas/projects, new, practical business solutions, and etc.

Digital transformation plan for the Industry and Trade sector

The Ministry of Industry and Trade has just issued Decision No. 1080/QD-BCT dated May 8, 2024 on the digital transformation plan of the Ministry of Industry and Trade in 2024.

Applying information technology in agricultural product management: Quality control, information transparency

Recently, Hanoi Agriculture sector has supported agricultural, forestry and fishery production, preliminary processing and processing facilities to apply information technology in management and development of safe agricultural product supply chains into the market.

Promote the development of 48,000 digital technology businesses operating locally

Prime Minister Pham Minh Chinh - Chairman of the National Committee on Digital Transformation issued a resolution approving the action plan for this Committee 2024.

Research and develop comprehensive solutions to avoid traffic congestion in Can Tho city

In order to select organizations and individuals to implement the social science project "Research and develop comprehensive solutions to avoid traffic jams in the inner city of Can Tho", Can Tho City Department of Science and Technology had a council meeting in the morning of May 8, 2024. The Council was presided by Dr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho City Department of Science and Technology. The study will be carried out by Dr. Vuong Tan Duc. Transportation and Urban Development Research Center is an agency in charge of implementation.

Research on handheld mobile devices to early detect pathogens that damage rice plants in the field

In order to select organizations and individuals to preside over the city-level science and technology project "Research on handheld mobile devices to early detect pathogens harmful to rice plants in the field", Can Tho City Department of Science and Technology had a council meeting in the morning of May 10, 2024. The Council was headed by Dr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho City Department of Science and Technology. The study will be carried out by Dr. La Hoang Chau. ATREM Science and Technology Company Limited is an implementing unit.

Can Tho: Celebrate Vietnam Science and Technology Day May 18 and celebrate the 65th anniversary of the establishment of the Ministry of Science and Technology

Vietnam Science and Technology Day May 18 is a festival to honor scientists and science and technology staffs, introduce the results of scientific research and technological development, and promote the application of science and technology into production. This is also an opportunity to raise awareness and arouse pride in Vietnamese intelligence and the spirit of passion for creative labor among people, especially the young generation of Vietnam in the cause of construction and development of the country.

Sports exchange activities celebrate Vietnam Science and Technology Day May 18

To celebrate the 134th birthday of President Ho Chi Minh, Vietnam Science and Technology Day May 18 and the 65th anniversary of the establishment of the Ministry of Science and Technology, the Grassroots Trade Union of Can Tho City Department of Science and Technology organized a sports exchange among the grassroots Trade Union of Can Tho City Department of Science and Technology and the grassroots Trade Unions of units in the city, in the morning of May 11, 2024, at Can Tho City Sports Center stadium (No. 03 Le Loi, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City).

Can Tho City Department of Science and Technology welcomed the delegation of Danang City Department of Science and Technology

In order to exchange experiences in building and implementing local mechanisms and policies on science and technology, in the morning of April 25, 2024, the working group of Da Nang City Department of Science and Technology includes 07 people led by comrade Le Duc Vien - Director of Da Nang City Department of Science and Technology as Head of the delegation, visited and exchanged and learned experiences at the Department of Science and Technology of Can Tho City. Welcoming and working with the delegation, there were Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho City Department of Science and Technology, along with representatives of leaders of specialized departments and affiliated units of the Department.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987