CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ tiếp Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam
Ngày 24/6/2021, tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã tiếp ông Kitamura Shu, Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam nhân dịp ông hoàn thành nhiệm kỳ công tác hơn 4 năm tại JICA Việt Nam.

 Cục trưởng Đinh Hữu Phí tiếp Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam 

Tại buổi tiếp, Cục trưởng Đinh Hữu Phí chúc mừng ông Kitamura Shu đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và cảm ơn ông đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa JICA với các bộ, ngành và cơ quan liên quan của Việt Nam, trong đó có Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục trưởng cũng đánh giá cao và ghi nhận sự hỗ trợ có hiệu quả của JICA trong những năm qua, thể hiện rõ nét qua các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực và 3 dự án hợp tác kỹ thuật dành cho Cục Sở hữu trí tuệ trước đây, cụ thể là: (i) Dự án MOIPA “Hiện đại hóa quản trị sở hữu công nghiệp” (2000-2004) với việc thiết lập Hệ thống quản trị đơn SHCN (IPAS)  giúp quản lý quy trình từ khi đơn nộp vào đến khi cấp bằng và theo dõi hiệu lực văn bằng bảo hộ mà Cục Sở hữu trí tuệ vẫn đang vận hành cho đến nay; (ii) Dự án UTIPINFO "Ứng dụng thông tin Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam" (2005-2009) với việc phát triển thêm một số ứng dụng tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp trên cơ sở kết quả của Dự án MOIPA; (iii) Dự án “Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” (tháng 6/2012- tháng 3/2017) với những kết quả đáng ghi nhận đối với hệ thống thực thi quyền SHTT của Việt Nam và (iv) Dự án “Nâng cao năng lực xử lý đơn SHCN tại Cục Sở hữu trí tuệ”(tháng 5/2021 - tháng 3/2023) mà hai bên đang hợp tác triển khai.

Cục trưởng Đinh Hữu Phí và ông Kitamura Shu, Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam chụp ảnh lưu niệm 

Bên cạnh đó, Cục trưởng cũng thông báo tình hình triển khai Dự án hiện tại, trong đó có việc Cục đã thành lập Ban Quản lý dự án do Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực sáng chế đứng đầu và 3 Nhóm công tác tương ứng với 3 Đầu ra của Dự án do các Lãnh đạo đơn vị thuộc Cục làm Trưởng nhóm.

Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ trực tiếp có quan hệ hợp tác với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản thông qua Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) và thỏa thuận PPH – một chương trình hợp tác thẩm định nhanh đơn sáng chế nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đăng ký bảo hộ sáng chế tại Nhật Bản. Riêng trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý, Cục Sở hữu trí tuệ có MOC với Cục Công nghiệp thực phẩm (FIAB) thuộc Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) nhằm hỗ trợ đăng ký chéo chỉ dẫn địa lý tại mỗi nước.

Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam – ông Kitamura Shu cảm ơn Cục trưởng đã có những nhận xét tích cực về vai trò của JICA Việt Nam trong hợp tác với các bộ, ngành và cơ quan của Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với sự hợp tác chặt chẽ của Cục Sở hữu trí tuệ dành cho JICA, đặc biệt là thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật mà Cục trưởng nêu. Ông hy vọng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với JICA trong thời gian tới và dành cho người kế nhiệm ông sự hỗ trợ, phối hợp như đã dành cho cá nhân ông. Ông Kitamura cũng cam kết JICA sẽ luôn sát cánh với Cục Sở hữu trí tuệ và Chuyên gia JICA để triển khai Dự án “Nâng cao năng lực xử lý đơn SHCN tại Cục Sở hữu trí tuệ”.

Kết thúc buổi tiếp, Cục trưởng Đinh Hữu Phí chúc ông Kitamura thành công trong cương vị công tác mới, đồng thời khẳng định Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong phạm vi nguồn lực của Cục để Chuyên gia JICA làm việc trong 2 năm tại Cục và phối hợp chặt chẽ với các bên triển khai thành công Dự án nêu trên./.

Phòng Hợp tác quốc tế

www.noip.gov.vn (ctngoc)
Most viewed news

Launching Vietnam Blockchain Alliance

The Vietnam Blockchain Alliance under the Vietnam Digital Media Association has set itself a mission to connect the community and advise regulatory agencies to manage policies and legal frameworks on Blockchain, digital assets and money.

Vingroup AI Engineer Training Program: Opportunity to own scientific publications

During the 10-month training course, students have the opportunity to participate in large projects and own scientific publications in the fields of Biomedical Informatics, Medical Image Processing and Natural Language Processing.

Blockchain technology application in traceability

The application of Blockchain technology for traceability makes operation simple and easy to understand, this technology helps to increase product value and protect brands by making the production process public and transparent, ensuring reliable information and not edited.

Device for rapid detection of methanol in alcoholic beverages

The authors of the Institute of Tropical Technology (Vietnam Academy of Science and Technology) have successfully made a device to quickly and accurately analyze the highly toxic substance methanol in alcoholic beverages.

Situation and solutions to develop smart tourism system to attract tourists come to Can Tho city

In the afternoon of May 20, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established a science and technology team to appraise the content and funding of the project "The current situation and solutions to develop a smart tourism system to attract tourists come to "Can Tho city." The appraisal team was led by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Assoc.Prof.Dr. Ha Nam Khanh Giao. Vietnam Aviation Academy is the unit in charge of implementing the project.

Program on coordination of science and technology activities for the period of 2021-2026

In the morning of May 17, 2022, Can Tho City Union of Science and Technology Associations signed a program on coordination of science and technology activities for the period of 2021-2026 with the Department of Agriculture and Rural Development, Can Tho City Department of Science and Technology.

Appraisal of content and fund of S&T project "Research on reuse of ash and slag from household solid waste incinerators as raw materials for the production of building materials"

In the afternoon of May 13, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established the Science and Technology Council to appraise the content and funding for the implementation of the Science and Technology Project: "Research on reuse of ash and slag from household solid waste incinerators as raw materials for the production of building materials." Council led by Dr. Ngo Anh Tin, Director of Department of Science and Technology as Chairman. The study is carried out by Dr. Huynh Trong Phuoc. Can Tho University is project presiding unit.

Workshop on building and piloting a set of local-level innovation index

In the afternoon of May 10, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology attended an online workshop to give suggestions on building a pilot set of local innovation indexes organized by the Academy of Science, Technology, Technology and Innovation under the Ministry of Science and Technology.

Can Tho City People's Committee welcomed and worked with Korea Institute of Advanced Technology

In the morning of April 19, 2022, Mr. Nguyen Ngoc He, Vice Chairman of Can Tho City People's Committee had a meeting and worked with the Korea Institute of Advanced Technology (KIAT). Attending the meeting, there were Mr. Ngo Anh Tin, Director of Can Tho City Department of Science and Technology.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987