CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Tọa đàm trực tuyến với lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày 2/7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ của 63 tỉnh, thành trong cả nước, để góp ý văn bản về xây dựng, quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ công lập trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ tọa buổi tọa đàm là ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Về phía đầu cầu TP.Cần Thơ, có ông Trương Hoàng Phương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc Sở.

Phía đầu cầu Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã được lắng nghe, thảo luận những vấn liên quan đến các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đưa ra góp ý cho văn bản dự thảo về xây dựng, quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương điều tra, rà soát lại tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn; xây dựng, quy hoạch mạng lưới tổ chức để làm cơ sở tổng hợp, xây dựng mạng lưới cấp quốc gia. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức khoa học công nghệ hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Ông Trương Hoàng Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ phát biểu tại tọa đàm

Đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ.

Trên địa bàn TP.Cần Thơ hiện có 2 tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ. Các đơn vị này đều hoạt động thường xuyên và cung ứng các dịch vụ về khoa học và công nghệ của thành phố.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Most viewed news

Robot harvests fruits in a greenhouse

The robot, made by a research team at the University of Technology (Ha Noi National University), is capable of recognizing certain types of fruits and their ripeness for accurate harvesting.

Vietnam rises 7 places in the Government's AI readiness index

The report on the AI readiness index shows that Vietnam is ranked 55th globally and 6th among 10 in ASEAN.

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

Mobile technology application that connects the RUN TOGERHER community of running sports shoes with a near-field communication chip (NFC) (Near-Field Communications)

On January 12, 2023, Can Tho City Department of Science and Technology established a Council to evaluate the results of the science and technology project without using the state budget "Application of mobile technology to connect the community of RUN TOGERHER sports shoe users with NFC chip (Near-Field Communications)". The study is implemented by Mr. Nguyen Chi Cong, and RUN TOGETHER Sports Technology Joint Stock Company is presiding unit.

Research on the technological process of producing products from citrus (Citrus sinensis)

In the afternoon of January 12, Can Tho City Department of Science and Technology held a meeting for the mid-term evaluation of the Science and Technology project "Research on the technological process of producing products from citrus (Citrus sinensis)". The study was carried out by Dr. Huynh Xuan Phong. Can Tho University is a presiding agency.

Can Tho: Meeting with typical scientists and intellectuals Quy Mao Spring in 2023 with the topic "Science, technology and innovation - Arousing aspirations, creating the future"

In the morning of January 17, the City Party Committee, People's Council and People's Committee of Can Tho city held a meeting of typical scientists and intellectuals Quy Mao Spring in 2023 with the topic "Science, technology and innovation - Arousing aspirations, creating the future", at the City People's Committee hall.

Can Tho Department of Science and Technology welcomed the delegation of Duy Tan University

In the afternoon of January 12, the delegation of Duy Tan University led by Dr. Nguyen Huu Phu, Vice President of Duy Tan University, as the head of the delegation, had a meeting with Can Tho City Department of Science and Technology on the implementation of the Cooperation Agreement between Duy Tan University and Can Tho City Department of Science and Technology. Welcome and work with the delegation of Duy Tan University, there were Mr. Ngo Anh Tin, Director of Can Tho City Department of Science and Technology, Mr. Truong Hoang Phuong, Deputy Director of Can Tho City Department of Science and Technology, leaders of specialized Divisions and units under the Department.

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987