CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Tọa đàm trực tuyến với lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày 2/7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ của 63 tỉnh, thành trong cả nước, để góp ý văn bản về xây dựng, quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ công lập trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ tọa buổi tọa đàm là ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Về phía đầu cầu TP.Cần Thơ, có ông Trương Hoàng Phương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc Sở.

Phía đầu cầu Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã được lắng nghe, thảo luận những vấn liên quan đến các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đưa ra góp ý cho văn bản dự thảo về xây dựng, quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương điều tra, rà soát lại tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn; xây dựng, quy hoạch mạng lưới tổ chức để làm cơ sở tổng hợp, xây dựng mạng lưới cấp quốc gia. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức khoa học công nghệ hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Ông Trương Hoàng Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ phát biểu tại tọa đàm

Đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ.

Trên địa bàn TP.Cần Thơ hiện có 2 tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ. Các đơn vị này đều hoạt động thường xuyên và cung ứng các dịch vụ về khoa học và công nghệ của thành phố.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Most viewed news

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

The Ministry of Science and Technology identifies artificial intelligence as a top priority technology

In the coming time, the Ministry of Science and Technology will continue to implement the strategy by focusing on developing high-quality human resources in artificial intelligence in Vietnam, as well as building big data infrastructure as directed government.

Vietnam Blockchain Association and Binance signed cooperation agreement

Accordingly, the two sides will cooperate to popularize blockchain in three areas: training, research and technology application.

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city

On August 26, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established an Acceptance Council of the project "Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city." The study was carried out by engineer Tran The Duy. Science and Technology Advancement Application Center was an implementation agency.

Evaluation of the results of endoscopic thymectomy for treatment of myasthenia gravis

In the afternoon of July 15, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of Health (Eyes - Bones). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

The Advisory Council determines the city-level science and technology tasks in 2023 in the field of: Clinical medicine (oncology, obstetrics)

In the morning of July 14, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of clinical medicine (oncology, obstetrics). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Building a red blood cell panel to test and detect abnormal antibodies on blood donors in the Mekong Delta

In the morning of July 11, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level scientific and technological tasks to implement the 2023 in the field of Clinical Medicine (Hematology). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987