CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Tọa đàm trực tuyến với lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày 2/7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ của 63 tỉnh, thành trong cả nước, để góp ý văn bản về xây dựng, quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ công lập trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ tọa buổi tọa đàm là ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Về phía đầu cầu TP.Cần Thơ, có ông Trương Hoàng Phương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc Sở.

Phía đầu cầu Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã được lắng nghe, thảo luận những vấn liên quan đến các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đưa ra góp ý cho văn bản dự thảo về xây dựng, quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương điều tra, rà soát lại tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn; xây dựng, quy hoạch mạng lưới tổ chức để làm cơ sở tổng hợp, xây dựng mạng lưới cấp quốc gia. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức khoa học công nghệ hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Ông Trương Hoàng Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ phát biểu tại tọa đàm

Đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ.

Trên địa bàn TP.Cần Thơ hiện có 2 tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ. Các đơn vị này đều hoạt động thường xuyên và cung ứng các dịch vụ về khoa học và công nghệ của thành phố.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Most viewed news

Launching Vietnam Blockchain Alliance

The Vietnam Blockchain Alliance under the Vietnam Digital Media Association has set itself a mission to connect the community and advise regulatory agencies to manage policies and legal frameworks on Blockchain, digital assets and money.

Vingroup AI Engineer Training Program: Opportunity to own scientific publications

During the 10-month training course, students have the opportunity to participate in large projects and own scientific publications in the fields of Biomedical Informatics, Medical Image Processing and Natural Language Processing.

Blockchain technology application in traceability

The application of Blockchain technology for traceability makes operation simple and easy to understand, this technology helps to increase product value and protect brands by making the production process public and transparent, ensuring reliable information and not edited.

Device for rapid detection of methanol in alcoholic beverages

The authors of the Institute of Tropical Technology (Vietnam Academy of Science and Technology) have successfully made a device to quickly and accurately analyze the highly toxic substance methanol in alcoholic beverages.

Situation and solutions to develop smart tourism system to attract tourists come to Can Tho city

In the afternoon of May 20, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established a science and technology team to appraise the content and funding of the project "The current situation and solutions to develop a smart tourism system to attract tourists come to "Can Tho city." The appraisal team was led by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Assoc.Prof.Dr. Ha Nam Khanh Giao. Vietnam Aviation Academy is the unit in charge of implementing the project.

Program on coordination of science and technology activities for the period of 2021-2026

In the morning of May 17, 2022, Can Tho City Union of Science and Technology Associations signed a program on coordination of science and technology activities for the period of 2021-2026 with the Department of Agriculture and Rural Development, Can Tho City Department of Science and Technology.

Appraisal of content and fund of S&T project "Research on reuse of ash and slag from household solid waste incinerators as raw materials for the production of building materials"

In the afternoon of May 13, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established the Science and Technology Council to appraise the content and funding for the implementation of the Science and Technology Project: "Research on reuse of ash and slag from household solid waste incinerators as raw materials for the production of building materials." Council led by Dr. Ngo Anh Tin, Director of Department of Science and Technology as Chairman. The study is carried out by Dr. Huynh Trong Phuoc. Can Tho University is project presiding unit.

Workshop on building and piloting a set of local-level innovation index

In the afternoon of May 10, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology attended an online workshop to give suggestions on building a pilot set of local innovation indexes organized by the Academy of Science, Technology, Technology and Innovation under the Ministry of Science and Technology.

Can Tho City People's Committee welcomed and worked with Korea Institute of Advanced Technology

In the morning of April 19, 2022, Mr. Nguyen Ngoc He, Vice Chairman of Can Tho City People's Committee had a meeting and worked with the Korea Institute of Advanced Technology (KIAT). Attending the meeting, there were Mr. Ngo Anh Tin, Director of Can Tho City Department of Science and Technology.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987