CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Giới thiệu diễn giả Mekong Startup and Innovation Forum 2020
Diễn giả: HUỲNH KIM TƯỚC

Ông Huỳnh Kim Tước hiện là Giám đốc điều hành SIHUB (Không gian hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh - Saigon Innovation Hub trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh)

Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành quản lý khoa học và công nghệ tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh.

Là nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và năng lượng tái tạo, tham gia thành lập và phát triển nhiều công ty và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này, đặc biệt tập trung vào Hợp tác Quốc tế và Hợp tác Công - Tư.

Tham gia sáng lập Công ty cổ phần cung cấp dịch vụ năng lượng Red Sun và Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư năng lượng VietESCO.

Ông có 30 năm làm việc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trải qua nhiều vị trí khác nhau: từ một nhà nghiên cứu sáng tạo trở thành một nhà quản lý nhà nước ở Sở KH&CN. Từ tháng 10/2017 đến nay, ông giữ vai trò điều hành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN SIHUB - Trung tâm làm nhiệm vụ tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thông tin truyền thông, giáo dục cộng đồng và đào tạo thuộc các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tiết kiệm năng lượng (2002 đảm nhận vị trí Giám đốc Trung Tâm Tiết Kiệm Năng Lượng TP. Hồ Chí Minh) , năng lượng tái tạo, KH&CN và nhiều lĩnh vực khác.

Từ kinh nghiệm thực tiễn và sự giao lưu, cọ xát thị trường, làm việc với các start-up lĩnh vực KH&CN trong nước lẫn ngoài nước càng củng cố thêm niềm tin cho ông để thúc đẩy TP. Hồ Chí Minh hình thành nền kinh tế sáng tạo. Nhiều dự án phát triển công nghệ và các công ty được ươm tạo thành công tại SiHub đã góp phần thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ và khởi nghiệp công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh cũng như quốc tế.

Đến với Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Ông Huỳnh Kim Tước sẽ trình bày về “Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn thiết lập, vận hành và đánh giá vườn ươm khởi nghiệp của thế giới và TP. Hồ Chí Minh”.

MEKONG STARTUP AND INNOVATION FORUM

- Thời gian: 8:00 ngày 26 tháng 12 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường Rùa – Trường Đại học Cần Thơ

- Link đăng ký tham dự:

http://bit.ly/tham-du-dien-dan-KNDMST-DBSCL

nhnhanh
Most viewed news

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

The Ministry of Science and Technology identifies artificial intelligence as a top priority technology

In the coming time, the Ministry of Science and Technology will continue to implement the strategy by focusing on developing high-quality human resources in artificial intelligence in Vietnam, as well as building big data infrastructure as directed government.

Vietnam Blockchain Association and Binance signed cooperation agreement

Accordingly, the two sides will cooperate to popularize blockchain in three areas: training, research and technology application.

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city

On August 26, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established an Acceptance Council of the project "Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city." The study was carried out by engineer Tran The Duy. Science and Technology Advancement Application Center was an implementation agency.

Evaluation of the results of endoscopic thymectomy for treatment of myasthenia gravis

In the afternoon of July 15, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of Health (Eyes - Bones). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

The Advisory Council determines the city-level science and technology tasks in 2023 in the field of: Clinical medicine (oncology, obstetrics)

In the morning of July 14, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of clinical medicine (oncology, obstetrics). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Building a red blood cell panel to test and detect abnormal antibodies on blood donors in the Mekong Delta

In the morning of July 11, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level scientific and technological tasks to implement the 2023 in the field of Clinical Medicine (Hematology). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987