CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Nghiệm thu dự án “Tự động hóa và tối ưu năng lượng công đoạn lên men nước mắm”
Ngày 17/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án “Tự động hóa và tối ưu năng lượng công đoạn lên men nước mắm” do Thạc sĩ Trần Quốc Huy - Trường đại học Công nghệ Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm, công ty Cổ phần Công nghệ 3 Con Tôm là đơn vị chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu Dự án

Mục tiêu của dự án là nhằm kiểm soát quy trình lên men, nâng cao năng suất, tiết kiệm năng lượng, công lao động, tăng hiệu quả, chất lượng cho sản phẩm nước mắm của doanh nghiệp.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra hệ thống, thiết bị công nghệ đổi mới trước khi nghiệm thu Dự án

Qua thời gian triển khai, dự án đã thực hiện những nội dung về tăng hiệu suất lên men (giảm thời gian nâng nhiệt từ 6 giờ xuống còn 2 giờ); giảm chi phí năng lượng từ hơn 20-30%; giảm nhân công lao động từ 40-50% trong công đoạn lên men; kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra hệ thống, thiết bị công nghệ đổi mới trước khi nghiệm thu Dự án

Kết quả đạt được từ dự án: giảm chi phí năng lượng từ hơn 50%; giảm nhân công lao động từ 40-50% trong công đoạn lên men. Kết quả này đạt được có thể sẽ tốt hơn nữa khi công suất nhà máy được nâng quy mô và đạt hết công suất.

Trước đây, thao tác thủ công phải mất 4 nhân sự vận hành 8 bồn lên men, giờ chỉ cần 2 nhân sự để vận hành toàn bộ 8 bồn lên men; kết nối hệ thống tự động quá trình lên men, giúp kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm lên men. Kết nối dữ liệu các thông số kỹ thuật với điện thoại di động, giúp kiểm soát từ xa, văn phòng, không cần đi xuống hiện trường; Tăng công suất lên men của nhà máy từ 10-20% do rút ngắn thời gian nâng nhiệt. Thời gian nâng nhiệt dung dịch lên men từ nhiệt độ thường lên nhiệt độ tối ưu để lên men từ 60-65% từ 6 giờ trước đây, bây giờ rút ngắn còn 4 giờ. Tổng thời gian lên men một mẻ từ 15 ngày, bây giờ được rút ngắn xuống còn khoảng 13 ngày, giúp cho sản phẩm có chất lượng tốt hơn, dự kiến giảm từ 20% (hàng loại 2) xuống còn 5-10% (hàng loại 2) sau khi cải tiến.

Hội đồng nghiệm thu qua kiểm tra thực tế hiện trạng công nghệ được đổi mới, các yêu cầu đặt ra đối với Ban chủ nhiệm dự án đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn mang lại từ Dự án, đạt yêu cầu nghiệm thu.

 

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Most viewed news

Robot harvests fruits in a greenhouse

The robot, made by a research team at the University of Technology (Ha Noi National University), is capable of recognizing certain types of fruits and their ripeness for accurate harvesting.

Vietnam rises 7 places in the Government's AI readiness index

The report on the AI readiness index shows that Vietnam is ranked 55th globally and 6th among 10 in ASEAN.

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

Mobile technology application that connects the RUN TOGERHER community of running sports shoes with a near-field communication chip (NFC) (Near-Field Communications)

On January 12, 2023, Can Tho City Department of Science and Technology established a Council to evaluate the results of the science and technology project without using the state budget "Application of mobile technology to connect the community of RUN TOGERHER sports shoe users with NFC chip (Near-Field Communications)". The study is implemented by Mr. Nguyen Chi Cong, and RUN TOGETHER Sports Technology Joint Stock Company is presiding unit.

Research on the technological process of producing products from citrus (Citrus sinensis)

In the afternoon of January 12, Can Tho City Department of Science and Technology held a meeting for the mid-term evaluation of the Science and Technology project "Research on the technological process of producing products from citrus (Citrus sinensis)". The study was carried out by Dr. Huynh Xuan Phong. Can Tho University is a presiding agency.

Can Tho: Meeting with typical scientists and intellectuals Quy Mao Spring in 2023 with the topic "Science, technology and innovation - Arousing aspirations, creating the future"

In the morning of January 17, the City Party Committee, People's Council and People's Committee of Can Tho city held a meeting of typical scientists and intellectuals Quy Mao Spring in 2023 with the topic "Science, technology and innovation - Arousing aspirations, creating the future", at the City People's Committee hall.

Can Tho Department of Science and Technology welcomed the delegation of Duy Tan University

In the afternoon of January 12, the delegation of Duy Tan University led by Dr. Nguyen Huu Phu, Vice President of Duy Tan University, as the head of the delegation, had a meeting with Can Tho City Department of Science and Technology on the implementation of the Cooperation Agreement between Duy Tan University and Can Tho City Department of Science and Technology. Welcome and work with the delegation of Duy Tan University, there were Mr. Ngo Anh Tin, Director of Can Tho City Department of Science and Technology, Mr. Truong Hoang Phuong, Deputy Director of Can Tho City Department of Science and Technology, leaders of specialized Divisions and units under the Department.

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987