CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN: “Hoàn thiện quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm từ dâu Hạ Châu”
Sáng ngày 09/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN: “Hoàn thiện quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm từ dâu Hạ Châu” do Thạc sĩ Nguyễn Hồng Xuân – Khoa Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi họp 

Nghiên cứu nhằm mục tiêu tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng gia tăng, nâng cao giá trị sử dụng cho trái dâu Hạ Châu, góp phần đa dạng hóa sản phẩm đặc trưng phục vụ nhu cầu quảng bá và du lịch sinh thái huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống của người nông dân trồng dâu.

Thành viên hội đồng  

Dự án thực hiện với những nội dung: Xác định thành phần có hoạt tính sinh học và khả năng chống oxy của trái dâu Hạ Châu; Nghiên cứu nâng cao hiệu suất thu nhận dịch ép nước dâu từ quả dâu tươi; Nghiên cứu xây dựng quy trình cô đặc nước dâu tươi; Hoàn thiện quy trình chế biến sản phẩm nước dâu thanh trùng sử dụng nước dâu tươi cô đặc; Hoàn thiện quy trình chế biến sản phẩm nước dâu thanh trùng có gas có cồn sử dụng nước dâu tươi cô đặc; Đánh giá thị hiếu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thu được; Xây dựng chỉ tiêu chất lượng và đăng ký chất lượng cho các sản phẩm; Chuyển giao sản xuất thử nghiệm cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhóm nghiên cứu

Dự án được thực hiện sẽ là nền tảng cho việc phát triển sản phẩm mới, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc thù của địa phương phục vụ cho nhu cầu du lịch của huyện Phong Điền. Đồng thời, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dâu Hạ Châu không chỉ ở các chợ, siêu thị trên địa bàn TP. Cần Thơ mà còn hướng đến thị trường tiêu thụ trong cả nước và xuất khẩu.

Hội đồng đã thống nhất thông qua dự án, tuy nhiên Ban chủ nhiệm cần chỉnh sửa lại nội dung thuyết minh dự án theo góp ý của thành viên trong hội đồng.

ctngoc

Sở KH&CN Cần Thơ
Most viewed news

Robot harvests fruits in a greenhouse

The robot, made by a research team at the University of Technology (Ha Noi National University), is capable of recognizing certain types of fruits and their ripeness for accurate harvesting.

Vietnam rises 7 places in the Government's AI readiness index

The report on the AI readiness index shows that Vietnam is ranked 55th globally and 6th among 10 in ASEAN.

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

Mobile technology application that connects the RUN TOGERHER community of running sports shoes with a near-field communication chip (NFC) (Near-Field Communications)

On January 12, 2023, Can Tho City Department of Science and Technology established a Council to evaluate the results of the science and technology project without using the state budget "Application of mobile technology to connect the community of RUN TOGERHER sports shoe users with NFC chip (Near-Field Communications)". The study is implemented by Mr. Nguyen Chi Cong, and RUN TOGETHER Sports Technology Joint Stock Company is presiding unit.

Research on the technological process of producing products from citrus (Citrus sinensis)

In the afternoon of January 12, Can Tho City Department of Science and Technology held a meeting for the mid-term evaluation of the Science and Technology project "Research on the technological process of producing products from citrus (Citrus sinensis)". The study was carried out by Dr. Huynh Xuan Phong. Can Tho University is a presiding agency.

Can Tho: Meeting with typical scientists and intellectuals Quy Mao Spring in 2023 with the topic "Science, technology and innovation - Arousing aspirations, creating the future"

In the morning of January 17, the City Party Committee, People's Council and People's Committee of Can Tho city held a meeting of typical scientists and intellectuals Quy Mao Spring in 2023 with the topic "Science, technology and innovation - Arousing aspirations, creating the future", at the City People's Committee hall.

Can Tho Department of Science and Technology welcomed the delegation of Duy Tan University

In the afternoon of January 12, the delegation of Duy Tan University led by Dr. Nguyen Huu Phu, Vice President of Duy Tan University, as the head of the delegation, had a meeting with Can Tho City Department of Science and Technology on the implementation of the Cooperation Agreement between Duy Tan University and Can Tho City Department of Science and Technology. Welcome and work with the delegation of Duy Tan University, there were Mr. Ngo Anh Tin, Director of Can Tho City Department of Science and Technology, Mr. Truong Hoang Phuong, Deputy Director of Can Tho City Department of Science and Technology, leaders of specialized Divisions and units under the Department.

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987