CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Xét chọn đề tài "Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học hướng kháng khuẩn, kháng nấm và chống oxy hóa của rau càng cua"
Ngày 11/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng xét chọn đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học hướng kháng khuẩn, kháng nấm và chống oxy hóa của rau càng cua.”

Mục tiêu của đề tài là nhằm đánh giá tổng quan về định danh và những giá trị dược liệu của cây rau Càng cua. Theo đó các mục tiêu cụ thể bao gồm: Thu thập mẫu cây rau càng cua và định danh kết hợp chỉ thị DNA; Xây dựng quy trình chiết xuất cao có họat tính kháng khuẩn, kháng nấm và chống oxy hóa; Khảo sát thành phần hóa học và đánh giá tác dụng sinh học của cao chiết; Tiêu chuẩn hóa nguyên liệu và bán thành phẩm của cao chiết.

Dự kiến đề tài được thực hiện trong 18 tháng với những nội dung bao gồm: Thu mẫu nguyên liệu và định danh; điều chế và định tính cao chiết; Định lượng hợp chất phenol, flavonoid và alkaloid tổng trong các mẫu cao thô; Khảo sát hoạt tính kháng nấm của cao chiết cây càng cua, xác định khả năng ức chế sinh trưởng của nấm; Thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn; Thử nghiệm hoạt tính chống tiểu đƣờng in vitro và nội dung cuối cùng là Tiêu chuẩn cao đặc toàn phần rau càng cua.

Hội đồng đánh giá đề tài mang ý nghĩa thực tế cao và thống nhất thông qua. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần hoàn thiện một số nội dung theo góp ý của thành viên Hội đồng.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Most viewed news

Robot harvests fruits in a greenhouse

The robot, made by a research team at the University of Technology (Ha Noi National University), is capable of recognizing certain types of fruits and their ripeness for accurate harvesting.

Vietnam rises 7 places in the Government's AI readiness index

The report on the AI readiness index shows that Vietnam is ranked 55th globally and 6th among 10 in ASEAN.

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

Mobile technology application that connects the RUN TOGERHER community of running sports shoes with a near-field communication chip (NFC) (Near-Field Communications)

On January 12, 2023, Can Tho City Department of Science and Technology established a Council to evaluate the results of the science and technology project without using the state budget "Application of mobile technology to connect the community of RUN TOGERHER sports shoe users with NFC chip (Near-Field Communications)". The study is implemented by Mr. Nguyen Chi Cong, and RUN TOGETHER Sports Technology Joint Stock Company is presiding unit.

Research on the technological process of producing products from citrus (Citrus sinensis)

In the afternoon of January 12, Can Tho City Department of Science and Technology held a meeting for the mid-term evaluation of the Science and Technology project "Research on the technological process of producing products from citrus (Citrus sinensis)". The study was carried out by Dr. Huynh Xuan Phong. Can Tho University is a presiding agency.

Can Tho: Meeting with typical scientists and intellectuals Quy Mao Spring in 2023 with the topic "Science, technology and innovation - Arousing aspirations, creating the future"

In the morning of January 17, the City Party Committee, People's Council and People's Committee of Can Tho city held a meeting of typical scientists and intellectuals Quy Mao Spring in 2023 with the topic "Science, technology and innovation - Arousing aspirations, creating the future", at the City People's Committee hall.

Can Tho Department of Science and Technology welcomed the delegation of Duy Tan University

In the afternoon of January 12, the delegation of Duy Tan University led by Dr. Nguyen Huu Phu, Vice President of Duy Tan University, as the head of the delegation, had a meeting with Can Tho City Department of Science and Technology on the implementation of the Cooperation Agreement between Duy Tan University and Can Tho City Department of Science and Technology. Welcome and work with the delegation of Duy Tan University, there were Mr. Ngo Anh Tin, Director of Can Tho City Department of Science and Technology, Mr. Truong Hoang Phuong, Deputy Director of Can Tho City Department of Science and Technology, leaders of specialized Divisions and units under the Department.

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987