CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
VKSND TP Cần Thơ: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố được xếp loại xuất sắc
Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam của Cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ” do Thạc sĩ Huỳnh Văn Ri - Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ làm Chủ nhiệm.

Đề tài được Hội đồng đánh giá có giá trị thực tiễn rất cao 

Sáng 28/5, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học thành phố Cần Thơ do Tiến sĩ Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố làm chủ tịch hội đồng, đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam của Cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ” do đơn vị VKSND TP Cần Thơ thực hiện.

Buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài có sự tham gia trực tuyến với vai trò phản biện của 2 chuyên gia: Tiến sĩ Lê Nguyên Thanh – Trưởng Bộ môn Tội phạm học, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh.

Đề tài được thực hiện từ tháng 8/2019, do Thạc sĩ Huỳnh Văn Ri - Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ làm Chủ nhiệm. Với thiết kế 5 chương, Đề tài đã nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đánh giá những ảnh hưởng của việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam; phân tích những nguyên nhân dẫn đến vi phạm thường gặp, từ đó đưa ra các giải pháp giúp hạn chế vi phạm trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam, đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Ths Huỳnh Văn Ri - Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ, Chủ nhiệm Đề tài giải đáp một số vấn đề do Hội đồng đặt ra

Hội đồng đã thống nhất đánh giá đây là đề tài mới, có tính sáng tạo, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn; đã đưa ra các kiến nghị phù hợp giúp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo tốt hơn quyền con người. Kết quả, Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài với xếp loại xuất sắc.

Đầu năm 2021 đến nay, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học TP Cần Thơ đã tổ chức nghiệm thu được 7 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố. Trong đó có 2 đề tài được xếp loại xuất sắc.

 

Theo báo điện tử Bảo vệ pháp luật (ntqnhu)
Most viewed news

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

The Ministry of Science and Technology identifies artificial intelligence as a top priority technology

In the coming time, the Ministry of Science and Technology will continue to implement the strategy by focusing on developing high-quality human resources in artificial intelligence in Vietnam, as well as building big data infrastructure as directed government.

Vietnam Blockchain Association and Binance signed cooperation agreement

Accordingly, the two sides will cooperate to popularize blockchain in three areas: training, research and technology application.

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city

On August 26, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established an Acceptance Council of the project "Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city." The study was carried out by engineer Tran The Duy. Science and Technology Advancement Application Center was an implementation agency.

Evaluation of the results of endoscopic thymectomy for treatment of myasthenia gravis

In the afternoon of July 15, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of Health (Eyes - Bones). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

The Advisory Council determines the city-level science and technology tasks in 2023 in the field of: Clinical medicine (oncology, obstetrics)

In the morning of July 14, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of clinical medicine (oncology, obstetrics). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Building a red blood cell panel to test and detect abnormal antibodies on blood donors in the Mekong Delta

In the morning of July 11, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level scientific and technological tasks to implement the 2023 in the field of Clinical Medicine (Hematology). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987