CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Nghiệm thu dự án “Ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất gạch không nung từ cát, đá mạt và nguyên liệu sẵn có tại thành phố Cần Thơ”
Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất gạch không nung từ cát, đá mạt và nguyên liệu sẵn có tại thành phố Cần Thơ” do KS. Nguyễn Ngọc Tâm Châu làm chủ nhiệm, công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Ngân Phúc làm đơn vị chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Mục tiêu của dự án là nhằm ứng dụng thành công công nghệ mới trong sản xuất gạch không nung, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm nhiên liệu; xây dựng được mô hình sản xuất hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố Cần Thơ.

Ban chủ nhiệm dự án

Được hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn của các đơn vị quản lý, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Ngân Phúc tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung đề ra, tiếp nhận 3 quy trình công nghệ đảm bảo tính mới, phù hợp và dễ áp dụng tại huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ, mô hình sản xuất gạch không nung từ cát, đá mạt và nguyên liệu sẵn có sau khi lắp đặt, hiệu chỉnh đã được vận hành sản xuất tốt, sản phẩm gạch có chất lượng đạt tiêu chuẩn, những viên gạch thành phẩm đảm bảo về kích thước, thẩm mỹ. Cụ thể, sau thời gian triển khai thực hiện dự án đã thu được những kết quả quan trọng sau:

- Hoàn thiện và đưa vào áp dụng ổn định trong sản xuất những bài phối liệu phù hợp, có hiệu quả với điều kiện nguồn nguyên liệu tại chỗ và sẵn có, đảm bảo giá thành sản xuất hợp lý.

- Đầu tư lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống dây chuyền thiết bị công nghệ và đưa vào hoạt động ổn định.

- Đào tạo, chuyển giao các quy trình công nghệ sản xuất cho cán bộ và công nhân làm chủ các quy trình, vận hành thiết bị tốt.

- Sản xuất thử lô số 0: 2.000.000 viên gạch, lấy mẫu đem thí nghiệm đạt tiêu chuẩn TCVN 6477:2016.

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất gạch không nung công suất 22 triệu viên/năm, sản phẩm tạo ra đạt tiêu chuẩn TCVN 6477:2016.

Hội đồng nghiệm thu

Phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế dần gạch đất sét nung, sẽ giúp tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, giảm thiểu phát thải khí nhà kính gây ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội. Ngoài ra, dự án đã tạo công ăn việc làm cho người lao động với thu nhập cao, ổn định; sản phẩm gạch không nung có kiểu dáng, chất lượng tương đương gạch nung truyền thống, giúp thay đổi thói quen và định kiến của người sử dụng; tận dụng được nguồn nguyên liệu đầu vào phù hợp và sẵn có ở địa phương. Dự án sử dụng công nghệ sạch, không gây tiếng ồn, không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, không phát sinh khí thải độc hại. Thiết bị đơn giản, dễ sử dụng, ứng dụng được tại nhiều địa phương; góp phần xử lý các chất thải công nghiệp từ nhiều nguồn. Trước những lợi ích thực tiễn mang lại từ dự án Hội đồng đánh giá dự án đạt yêu cầu nghiệm thu.

Một số hình ảnh khác:

Kiểm tra thực tế hiện trang thiết bị sản xuất tại đơn vị

 

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Most viewed news

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

The Ministry of Science and Technology identifies artificial intelligence as a top priority technology

In the coming time, the Ministry of Science and Technology will continue to implement the strategy by focusing on developing high-quality human resources in artificial intelligence in Vietnam, as well as building big data infrastructure as directed government.

Vietnam Blockchain Association and Binance signed cooperation agreement

Accordingly, the two sides will cooperate to popularize blockchain in three areas: training, research and technology application.

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city

On August 26, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established an Acceptance Council of the project "Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city." The study was carried out by engineer Tran The Duy. Science and Technology Advancement Application Center was an implementation agency.

Evaluation of the results of endoscopic thymectomy for treatment of myasthenia gravis

In the afternoon of July 15, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of Health (Eyes - Bones). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

The Advisory Council determines the city-level science and technology tasks in 2023 in the field of: Clinical medicine (oncology, obstetrics)

In the morning of July 14, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of clinical medicine (oncology, obstetrics). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Building a red blood cell panel to test and detect abnormal antibodies on blood donors in the Mekong Delta

In the morning of July 11, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level scientific and technological tasks to implement the 2023 in the field of Clinical Medicine (Hematology). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987