CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Sử dụng blockchain để hợp lý hóa chuỗi cung ứng
Nhóm nghiên cứu của Đại học Missouri College of Engineering đề xuất một phương pháp mới sử dụng công nghệ blockchain để hợp lý hóa chuỗi cung ứng.

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phi tập trung cho phép nhiều bên liên quan truy cập và chia sẻ thông tin một cách an toàn, minh bạch. Người dùng có thể cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu phi tập trung; tuy nhiên, chúng không thể giả mạo dữ liệu sau khi dữ liệu được ghi lại.

Trong khi những người khac đang nghiên cứu cách kết hợp blockchain vào các hệ thống chuỗi cung ứng, đề xuất của nhóm đã nghiên cứu nhiều khía cạnh của quy trình từ góc độ điện toán đám mây.

Các chuỗi cung ứng trở nên quan trọng trong COVID-19. Khi bắt đầu đại dịch, các bệnh viện đang tranh giành nhau để xác định vị trí, mặt nạ, máy thở, giường và các vật dụng khác. Gần đây, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã phải làm việc với các nhà cung cấp riêng biệt để tiếp cận vắc xin một cách nhanh chóng và trong điều kiện luôn thay đổi.

Trong khi chỉ có một số công ty cung cấp vắc-xin, hàng ngàn bệnh viện, viện dưỡng lão và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải tiếp cận các nhãn hiệu khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau. Một hệ thống blockchain phi tập trung (hoặc dựa trên đám mây) sẽ hợp lý hóa quy trình, giúp các chuyên gia y tế xác định vị trí, yêu cầu và theo dõi nguồn cung cấp dễ dàng hơn. Một bệnh viện cũng có thể sử dụng cơ sở dữ liệu để báo cáo nguồn cung cấp không sử dụng, cho phép một nhà cung cấp dịch vụ y tế khác yêu cầu dữ liệu.

ctngoc

www.technology.org
Most viewed news

Hau Giang needs to promote digital transformation and information technology application

On May 19, a Government delegation led by Member of the Party Central Committee, Minister of Justice Le Thanh Long had a working session with Hau Giang province on the situation of production, business, and public investment, infrastructure construction and import and export in the area.

Protecting personal data in the digital environment is an urgent job

On May 25, in Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City University of Law in collaboration with the French Embassy in Vietnam organized an international scientific conference with the theme "Protection of personal data in the digital environment.”

Conference summarizing operation and exploitation of IPPlatform and IPPlatform stations

On May 26, 2023, the Institute of Intellectual Property Science in collaboration with the National Center for Industrial Property Information and Training, IPPlatform station operators held a "Conference summarizing activities of operation, exploiting the IPPlatform and IPPlatform stations.”

Hau Giang opened the week of digital transformation and innovation startup

On May 18, at the Provincial Convention Center, the Provincial People's Committee cooperated with the Ho Chi Minh City Computer Association (HCA) to organize the opening of the Week of Digital Transformation and Innovation Start-up - Mekong Delta 2023.

Study on CYP2C19*2, CYP2C19*3 gene polymorphisms in ischemic stroke patients and treatment results at S.I.S Can Tho International Hospital

In the afternoon of May 25, 2023, Can Tho city Department of Science and Technology held a meeting to select organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on CYP2C19*2, CYP2C19*3 gene polymorphisms in patients with ischemic stroke and treatment results at S.I.S Can Tho international general hospital.” Council led by Dr. Ngo Anh Tin, Director of the Department of Science and Technology as Chairman of the Council. Dr. Tran Chi Cuong and Dr. Nguyen Tran Tran co-carry. S.I.S Can Tho International General Hospital is an implementing organization.

Building and piloting an intellectual property management model for enterprises, science and technology organizations in Can Tho city

In the afternoon of May 23, 2023, Can Tho city Department of Science and Technology held a meeting to approve the project "Building and piloting an intellectual property management model for enterprises and scientific and technological organizations in Can Tho city". Dr. Ngo Anh Tin, Director of the Department of Science and Technology is Chairman of the Council. Dr. Nguyen Huu Can is in charge of implementation. The Institute of Intellectual Property Science is an organization in charge of implementation.

Can Tho Department of Science and Technology: Implement a program to support businesses to improve productivity and quality of products and goods in 2023

Implement Resolution No. 04/2022/NQ-HDND dated July 8, 2022 of the City People's Council stipulating from the expenditure level from the state budget to implement the Program to support businesses to improve productivity and quality products and goods by 2030 in the area of Can Tho city, the Department of Science and Technology advised the City People's Committee to issue Decision No. 962/QD-UBND dated April 17, approving the Development Plan deploying businesses support Program to improve productivity and quality of products and goods in 2023 in Can Tho city.

Digital transformation in building and developing brands of some key agricultural products in Can Tho city

In the afternoon of May 9, 2023, Can Tho city Department of Science and Technology held a meeting to select the organization and individual to preside over the science and technology task "Digital transformation in building and developing a brand of some key agricultural products in Can Tho city.” The Council was presided by Dr. Ngo Anh Tin, Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City. The study is carried out by MSc. Nguyen Thanh Dien. Science and Technology Information Center is an implementing agency.

Can Tho city Department of Science and Technology and the delegation of National Economics University and University of Economics of Ho Chi Minh City visited and worked at High-tech Building - Can Tho University and Vietnam - Korea Industrial Technology Incubator

In the afternoon of May 11, 2023, Can Tho Department of Science and Technology and the delegation of National Economics University and University of Economics Ho Chi Minh City, including Dr. Ngo Anh Tin, Director of Can Tho Department of Science and Technology, Prof. Dr. Tran Thi Van Hoa, Former Vice President of National Economics University and 14 members of the delegation visited and worked at the High-Tech Building - Can Tho University and the Vietnam - Korea Industrial Technology Incubator. Welcoming and working with the delegation, therer were Dr. Tran Thanh Dien, Deputy Director of ODA Project Management Board, Can Tho University and Mr. Pham Minh Quoc, Director of Vietnam - Korea Industrial Technology Incubator.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987