CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Tiếp nhận xe ô tô vận chuyển nguồn phóng xạ
Ngày 15/12/2020, Cục ATBXHN đã chính thức tiếp nhận xe ô tô vận chuyển nguồn phóng xạ bảo đảm an ninh theo tài trợ của Văn phòng An ninh phóng xạ, Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Hoa Kỳ (ORS/NNSA).

Tham dự Lễ bàn giao xe, có bà Bà Holly Lindquist Thomas, Trưởng ban Năng lượng, Y tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội; ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục ATBXHN; ông Trần Xuân Hoàng, đại diện Lãnh đạo Công ty Đầu tư và Phát triển Ngân lực (NIAD) cùng các cán bộ khác có liên quan. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, các chuyên gia ORS/NNSA tham dự lễ bàn giao này thông qua kết nối trực tuyến.

Phát biểu tại Lễ bàn giao xe, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải đã bày tỏ cám ơn đến ORS/NNSA vì những hỗ trợ cho Cục trong lĩnh vực an ninh hạt nhân và đặc biệt là việc hỗ trợ cho Cục chiếc xe chuyên dụng vận chuyển nguồn phóng xạ. Sự hỗ trợ này có ý nghĩa rất thiết thực trong việc đảm bảo an ninh vận chuyển nguồn phóng xạ, góp phần tăng cường năng lực hỗ trợ kỹ thuật cho công tác quản lý nhà nước của Cục, đặc biệt trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Chiếc xe được phía Hoa Kỳ đặt hàng Công ty NAID nâng cấp, lắp đặt và đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp đặt (do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp).

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

www.khoahocphattrien.vn (ctngoc)
Most viewed news

Continue to develop the national innovation system

The Ministry of Science and Technology will carry out activities to further develop the national innovation system; research and propose a pilot mechanism to develop S&T enterprises at research institutes and universities according to the spin-off business model.

Robot harvests fruits in a greenhouse

The robot, made by a research team at the University of Technology (Ha Noi National University), is capable of recognizing certain types of fruits and their ripeness for accurate harvesting.

Vietnam rises 7 places in the Government's AI readiness index

The report on the AI readiness index shows that Vietnam is ranked 55th globally and 6th among 10 in ASEAN.

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Efficacy of early nutritional intervention on nasopharyngeal cancer patients with indications for radiation therapy at Can Tho City Oncology Hospital

In the morning of March 9, 2023, Can Tho city Department of Science and Technology organized a selection council to select organizations and individuals to carry out the city-level science and technology tasks with a project "Effectiveness of early nutritional interventions in patients with nasopharyngeal cancer patients with indications for radiation therapy at Can Tho City Oncology Hospital. Project by the City Oncology Hospital registered to implement. The study is carried out by MSc.Dr. Pham Thi Thanh Hoa.

Prime Minister has dialogue with youths in 2023

In the morning of March 22, 2023, at Can Tho bridge point, Mr. Tran Viet Truong - Chairman of Can Tho City People's Committee chaired the conference "The Prime Minister has dialogue with youths 2023" organized by the Ministry of Home Affairs and the Central Youth Union with online form.

Welcome and work with Fulbright University Vietnam

In the morning of March 20, 2023, Can Tho City Department of Science and Technology had a meeting and worked with the delegation of Fulbright University Vietnam.

Study on the value of 640-slice computed tomography in the diagnosis of coronary artery disease at Hoa Hao General Hospital - Can Tho Medic

On March 6, 2023, Can Tho City Department of Science and Technology established a city-level Science and Technology Council to directly consider and assign organizations and individuals to carry out the science and technology task "Research on the value of 640-slice computed tomography in the diagnosis of coronary artery disease at Hoa Hao General Hospital - Can Tho Medic". The study is carried out by MSc. Dr. Nguyen Dinh, Dr. specialist doctor 2 Chu Van Vinh. Hoa Hao General Hospital - Medic is in charge of implementation.

Research on the situation of puberty and some problems of reproductive health care of female junior high school pupils in Can Tho City"

In the morning of February 7, Can Tho City Department of Science and Technology city held a meeting for the mid-term evaluation of the project "Research on the situation of puberty and some issues of reproductive health care of female junior high school pupils in Can Tho city”. The study is carried by Dr. Nguyen Tan Dat. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is a presiding organization.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987