CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Nghị định 142: Nhiều điểm mới thuận lợi cho công việc bức xạ
Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 9/12/2020 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ. Ảnh: KA

Nghị định 142 cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia các loại hình công việc bức xạ và hoạt động hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ, cho biết tại Hội nghị phổ biến Nghị định ở TPHCM ngày 14/1.

Theo ông Đinh Ngọc Quang, Trưởng phòng Pháp chế và chính sách Cục An toàn bức xạ, Nghị định 142 gồm 5 chương với 63 điều. Nghị định quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Ngoài ra, còn có các thủ tục như phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Nghị định 142 có nhiều điểm mới, giảm nhẹ thủ tục hành chính cho cơ sở, bao gồm quy định một số công việc không cần giấy phép như Thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2010/BKHCN về An toàn bức xạ; sử dụng hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ... Các cơ sở không cần giấy phép xây dựng là cơ sở vận hành thiết bị chiếu xạ có cơ cấu tự che chắn theo thiết kế của nhà sản xuất; cơ sở vận hành máy gia tốc sử dụng di động để soi chiếu kiểm tra hàng hóa.

Ông Đinh Ngọc Quang giới thiệu những điểm mới của Nghị định. Ảnh: KA

Ngoài ra, Nghị định đã rút ngắn thời gian thẩm định và cấp tất cả các loại giấy phép từ 5 – 30 ngày so với trước đây, trong khi thời gian nộp hồ sơ được gia hạn muộn hơn so với quy định cũ, cụ thể, 15 ngày đối với giấy phép xuất nhập khẩu, 45 ngày đối với các giấy phép khác. Thời gian xử lý hồ sơ gia hạn cũng nhanh hơn (15 ngày đối với giấy phép xuất nhập khẩu, 25 ngày đối với giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, 30 ngày đối với giấy phép khác).

Bên cạnh đó, theo Nghị định, hầu hết các cơ sở sẽ không cần phải trình cơ quan quản lý kế hoạch ứng phó sự cố đề xin phê duyệt; chứng chỉ nhân viên bức xạ (phụ trách an toàn, ứng phó sự cố) sẽ không có thời hạn; cho phép các cơ sở gộp toàn bộ các giấy phép thành một giấy phép duy nhất; mở rộng phạm vi các nội dung được sửa giấy phép;…

Kiều Anh

www.khoahocphattrien.vn (ctngoc)
Most viewed news

Continue to develop the national innovation system

The Ministry of Science and Technology will carry out activities to further develop the national innovation system; research and propose a pilot mechanism to develop S&T enterprises at research institutes and universities according to the spin-off business model.

Robot harvests fruits in a greenhouse

The robot, made by a research team at the University of Technology (Ha Noi National University), is capable of recognizing certain types of fruits and their ripeness for accurate harvesting.

Vietnam rises 7 places in the Government's AI readiness index

The report on the AI readiness index shows that Vietnam is ranked 55th globally and 6th among 10 in ASEAN.

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Efficacy of early nutritional intervention on nasopharyngeal cancer patients with indications for radiation therapy at Can Tho City Oncology Hospital

In the morning of March 9, 2023, Can Tho city Department of Science and Technology organized a selection council to select organizations and individuals to carry out the city-level science and technology tasks with a project "Effectiveness of early nutritional interventions in patients with nasopharyngeal cancer patients with indications for radiation therapy at Can Tho City Oncology Hospital. Project by the City Oncology Hospital registered to implement. The study is carried out by MSc.Dr. Pham Thi Thanh Hoa.

Prime Minister has dialogue with youths in 2023

In the morning of March 22, 2023, at Can Tho bridge point, Mr. Tran Viet Truong - Chairman of Can Tho City People's Committee chaired the conference "The Prime Minister has dialogue with youths 2023" organized by the Ministry of Home Affairs and the Central Youth Union with online form.

Welcome and work with Fulbright University Vietnam

In the morning of March 20, 2023, Can Tho City Department of Science and Technology had a meeting and worked with the delegation of Fulbright University Vietnam.

Study on the value of 640-slice computed tomography in the diagnosis of coronary artery disease at Hoa Hao General Hospital - Can Tho Medic

On March 6, 2023, Can Tho City Department of Science and Technology established a city-level Science and Technology Council to directly consider and assign organizations and individuals to carry out the science and technology task "Research on the value of 640-slice computed tomography in the diagnosis of coronary artery disease at Hoa Hao General Hospital - Can Tho Medic". The study is carried out by MSc. Dr. Nguyen Dinh, Dr. specialist doctor 2 Chu Van Vinh. Hoa Hao General Hospital - Medic is in charge of implementation.

Research on the situation of puberty and some problems of reproductive health care of female junior high school pupils in Can Tho City"

In the morning of February 7, Can Tho City Department of Science and Technology city held a meeting for the mid-term evaluation of the project "Research on the situation of puberty and some issues of reproductive health care of female junior high school pupils in Can Tho city”. The study is carried by Dr. Nguyen Tan Dat. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is a presiding organization.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987