CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Nghị định 142: Nhiều điểm mới thuận lợi cho công việc bức xạ
Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 9/12/2020 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ. Ảnh: KA

Nghị định 142 cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia các loại hình công việc bức xạ và hoạt động hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ, cho biết tại Hội nghị phổ biến Nghị định ở TPHCM ngày 14/1.

Theo ông Đinh Ngọc Quang, Trưởng phòng Pháp chế và chính sách Cục An toàn bức xạ, Nghị định 142 gồm 5 chương với 63 điều. Nghị định quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Ngoài ra, còn có các thủ tục như phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Nghị định 142 có nhiều điểm mới, giảm nhẹ thủ tục hành chính cho cơ sở, bao gồm quy định một số công việc không cần giấy phép như Thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2010/BKHCN về An toàn bức xạ; sử dụng hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ... Các cơ sở không cần giấy phép xây dựng là cơ sở vận hành thiết bị chiếu xạ có cơ cấu tự che chắn theo thiết kế của nhà sản xuất; cơ sở vận hành máy gia tốc sử dụng di động để soi chiếu kiểm tra hàng hóa.

Ông Đinh Ngọc Quang giới thiệu những điểm mới của Nghị định. Ảnh: KA

Ngoài ra, Nghị định đã rút ngắn thời gian thẩm định và cấp tất cả các loại giấy phép từ 5 – 30 ngày so với trước đây, trong khi thời gian nộp hồ sơ được gia hạn muộn hơn so với quy định cũ, cụ thể, 15 ngày đối với giấy phép xuất nhập khẩu, 45 ngày đối với các giấy phép khác. Thời gian xử lý hồ sơ gia hạn cũng nhanh hơn (15 ngày đối với giấy phép xuất nhập khẩu, 25 ngày đối với giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, 30 ngày đối với giấy phép khác).

Bên cạnh đó, theo Nghị định, hầu hết các cơ sở sẽ không cần phải trình cơ quan quản lý kế hoạch ứng phó sự cố đề xin phê duyệt; chứng chỉ nhân viên bức xạ (phụ trách an toàn, ứng phó sự cố) sẽ không có thời hạn; cho phép các cơ sở gộp toàn bộ các giấy phép thành một giấy phép duy nhất; mở rộng phạm vi các nội dung được sửa giấy phép;…

Kiều Anh

www.khoahocphattrien.vn (ctngoc)
Most viewed news

Vietnam and the United States strengthened cooperation in the field of digital technology industry

On March 21, in Hanoi, the Minister of Information and Communications (Ministry of Information and Communications) welcomed a business delegation of the United States - ASEAN Business Council (USABC) led by Mr. Ted Osius, President and General Director of USABC, former US Ambassador to Vietnam as Head of the delegation.

Regulations on shared database promote the digital government

The Ministry of Information and Communications is drafting a Decree regulating shared databases. The draft is being posted on the Ministry's e-portal to collect public comments from people and businesses.

The Ministry of Science and Technology accompanies investors in the microchip ecosystem

Minister of Science and Technology Huynh Thanh Dat said the above at the Opening Ceremony of Besi Manufacturing Factory limitted Company Vietnam (Netherlands) taking place on February 28, 2024 in Ho Chi Minh City.

Goods management system based on artificial intelligence technology

Mr. Vu Minh Duc, VSV Startup Research and Development Center (HCMC) and his colleagues have just successfully researched an automatic management system for drivers and freight trucks.

Preserving and developing performances of traditional musical instruments and amateur music associated with tourism development in Can Tho city

In order to select organizations and individuals to carry out the social science project "Preserving and developing performances of traditional musical instruments and amateur folk music associated with tourism development in Can Tho city", Can Tho City Department of Science and Technology had a council meeting in the afternoon of March 26, 2024. The Council was preside by Dr. Ngo Anh Tin - Director of the Can Tho City Department of Science and Technology. The study will be implemented by Dr. Tang Tan Loc. Tay Do University is an implementation unit.

Applying IoT technology in controlling the quality of circulating water in eel ponds by using a sludge-free technique

In order to select organizations and individuals to preside over the science and technology task at the city level, the science and technology project "Application of IoT technology in controlling water quality circulating in eel ponds by using sludge-free techniques", Can Tho City Department of Science and Technology had a council meeting in the afternoon of March 20, 2024. The Council is presided by Mr. Truong Hoang Phuong - Deputy Director of Can Tho City Department of Science and Technology.

Can Tho inspected the application of solutions to issue invoices and transmit data for petroleum businesses in the city

The work results show that, in general, basic stores comply well with legal regulations in petroleum business activities; Stores ensure to maintain enough gasoline and oil supply to the market, do not let gasoline business operations be interrupted, sell at the correct price and sales time as listed and registered with the Department of Industry and Trade. Regarding the implementation of Decree No. 123/2020/ND-CP on regulating the issuance of electronic invoices for each sale, petroleum businesses said they clearly understand the regulations. They have applied solutions to issue electronic invoices and transmit petroleum business data with each sale.

Research on the technological process of processing some products from abalone mushrooms

In the morning of March 19, 2024, Can Tho City Department of Science and Technology established a Council to evaluate the results of implementing science and technology tasks without using state budget on the project "Research on technological processes for processing some products from abalone mushrooms". The Council was presided by Dr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho City Department of Science and Technology. The study is carried out by Associate Professor, Dr. Tong Thi Anh Ngoc. Can Tho University is an implementing unit.

Activities celebrate International Women's Day March 8

On the occasion of the 114th anniversary of International Women's Day March 8 and the 1984 anniversary of the Hai Ba Trung Uprising, the Trade Union of Cantho City Department of Science and Technology Tho organized many commemorative activities.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987